„Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz
ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.”

Konfucjusz

industrial port with containers

Kariera w NORDA Logistics

Rekrutacja odbywa się zawsze według tych samych,
jasno określonych zasad.
Warunkami decydującymi o zatrudnieniu jest chęć rozwoju, nauki, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole.
Każda osoba biorąca udział w rekrutacji jest informowana
o jej zakończeniu i wyniku konkursu.
Każdy pracownik jest traktowany równo, bez względu
na jego stanowisko, czy pozycję w firmie – ma równe
szanse awansu i wynagradzania. O jego pozycji i rozwoju
decyduje tylko i wyłącznie jego pracowitość, sumienność,
zaangażowanie dla postawionych
przed nim celów do zrealizowania oraz wkład w rozwój firmy.